Welkom » Zuid Afrika 2019 » Project Lebone Village

 

Enige tijd geleden hebben we met zes mensen de stichting ‘Vrienden van Lebone Village’ opgericht. Dit hebben we gedaan om Lebone Village meer bekendheid te geven in Nederland en het doneren gemakkelijker te maken, geld overmaken naar Zuid Afrika is nl. relatief duur.

 

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen.

Wij, Sonja en Leo Muis, hebben tijdens ons bezoek in 2013 met eigen ogen gezien met hoeveel enthousiasme en liefde het personeel de Aidswezen opvangt. Maar dat is niet alles, de hulp gaat veel verder. Ze geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan de kinderen van het kindertehuis maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Verder geven ze vaktraining aan mensen uit de buurt zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken.                                                              

Ze leren mensen een moestuin aan te leggen en geven ze daarvoor het poot- en zaaigoed. Het pootgoed wordt ook in eigen beheer gekweekt

 

Eén van de mooiste dingen die ze doen is mensen een identiteit geven. Veel zwarte mensen hebben geen geboortebewijs of ID kaart en kunnen daarom geen baan zoeken of een uitkering aanvragen.

Lebone zet deze mensen weer op de kaart door hen te helpen identiteitspapieren aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Zo worden ze weer volwaardig mens.

 

Het zeer toegewijde echtpaar Willem en Avril Snyman is de drijvende kracht achter Lebone Village. Zij laten de kinderen zien wat het geloof voor hen betekent en brengen het liefdegebod (onbezoldigd) in praktijk.

 

Lees het allemaal op de, in het Nederlands vertaalde, website: www.lebonevillage.com

 

Wij zouden het geweldig vinden als jullie mee willen helpen om Lebone in  staat te stellen het werk te kunnen voortzetten. Door de moeilijke politieke situatie in het land en de zwakke Zuid-Afrikaanse Rand lopen de inkomsten erg terug, maar het aantal kinderen helaas niet.

De stichting Vrienden van Lebone Village is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

RSIN nummer: 8550.23.557
Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0302 6310 62

Hartelijke groet,

Leo Muis

Secretaris van de Stichting Vrienden van Lebone Village

Tel. 0653 244 262

http://www.lebonevillage.com