Welkom » Zuidelijk Afrika 2013 » Tanzania vervolg » Project Sarakasi ya Vijana

Project Sarakasi ya Vija

 

   

 

Stichting Twiga Nederland is opgezet ten behoeve van het kinderproject in Mto wa Mbu, Tanzania. Twiga Nederland coördineert Twiga Tanzania. In de toekomst kunnen meerdere projecten bij deze stichting worden ondergebracht. Twiga onderschrijft de basisprincipes van het United Nations Development Program (UNDP).

De totale organisatie bestaat uit Stichting Twiga, met aan het roer vijf bestuursleden. Hieronder staat het kinderproject “Sarakasi ya Vijana”, een door ons opgezette stichting in Tanzania. Het kinderproject wordt gerund door twee westerse projectcoördinatoren. Deze geven leiding aan de lokale staf in Mto wa Mbu. Naast deze organisatie staat een poel van Ambassadeurs, velen hiervan zijn ook als vrijwilliger actief geweest in Tanzania en hebben dus kennis over het project

 

Doel

Voor alle kinderen geldt dat ze geen goede thuisbasis hebben en daardoor weinig kans op een goede jeugd en een goede toekomst. Dat is wat Twiga wil veranderen.
Onderwijs is een belangrijke factor om iemand in staat te stellen uiteindelijk zelf iets van zijn leven te maken. Dit geldt ook voor een stabiele achtergrond in je jeugd met mensen die je kunt vertrouwen.
We houden dan ook nauw contact met het thuisfront van de kinderen om dat te ondersteunen en te activeren.

 

 • Het is een kleinschalig en overzichtelijk project. Inkomsten bestaan onder andere uit giften van sponsors en donateurs en in toenemende mate worden deze vanuit onze eigen lodge gegenereerd waar vrijwilligers en ook anderen betalen voor hun verblijf. De inkomsten worden direct aangewend ten behoeve van de kinderen. De projectcoördinator voert zijn/haar werkzaamheden uit voor slechts kost en inwoning. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.
 • De kinderen wonen thuis voor zover ze een thuis hebben. Dat betekent dat een aantal kinderen bij hun oma, een oom of in een gastgezin wonen. Hun verzorgers worden nauw bij ons project betrokken door middel van werkzaamheden op het centrum en het bijwonen van de maandelijkse vergaderingen. Van de verzorgers wordt een kleine bijdrage verwacht, geldelijk of in natura. Niets is voor niets. Verzorgers kunnen kleine leningen krijgen waardoor ze een bestaansminimum kunnen opbouwen.
 • De stichting heeft goede banden met de Tanzaniaanse overheid op lokaal, districts- en regionaal niveau. Het kindercentrum heeft een adviserend comité waarin verschillende mensen vertegenwoordigd zijn als een leerling, een ouder, de voorzitter uit de buurt en een invloedrijk persoon in Mto wa Mbu. Dit comité geeft advies over de dagelijkse gang van zaken van het kindercentrum.
 • Westerse vrijwilligers en lokale mensen komen op een positieve manier met elkaar in contact en leren van elkaars cultuur.
 • Het project ligt naast Lake Manyara National Park wat het erg bijzonder maakt voor de bezoekers en vrijwilligers. Met het park naast de deur leren we de kinderen over het belang van behoud van flora & fauna.

  • Stichting Twiga heeft de afgelopen jaren dankbaar vele giften ontvangen om haar werk mogelijk te maken. Donaties zijn altijd erg nodig om de voortgang van Twiga te waarborgen. Zowel incidentele giften als structurele (maandelijkse of jaarlijkse) bijdragen worden erg gewaardeerd en direct aangewend voor onze activiteiten in Tanzania.
  • U kunt een eenmalige gift doen of met een periodieke donatie lid worden van Stichting Twiga. Onze leden ontvangen, indien gewenst, de maandelijkse (digitale) nieuwsbrief waarmee u de ontwikkelingen in Tanzania kunt volgen.
  • Voor het bespreken van de besteding van uw donatie neemt u alsublieft contact met ons op.
  • U kunt uw gift storten op rekeningnummer: 54.47.41.897 (Wageningen)

Dit alles, en nog meer informatie kun je lezen op www.stichting-twiga.nl